14.jpg

Samen op weg naar goud

We gaan weer beginnen!

Maandag 21 augustus gaan we weer starten. Na een, hopelijk voor een ieder, heerlijke vakantie verwachten wij de kinderen maandag om 8.30 uur weer in de klas.
Het team is deze laatste vakantieweek al druk bezig geweest om alle klassen weer in orde te maken en de lessen voor te bereiden. In de vakantie zijn alle vloeren van de lokalen weer mooi in de was gezet. Het team heeft er weer veel zin in maandag te starten.

Vrijdag 18 augustus heeft het team de eerste studiedag . Deze dag staat voor een deel in het teken van Engels, zodat we direct met het geven van Engels kunnen starten.

 

De eerste schooldag...

De eerste dag mag u als ouder mee naar binnen lopen. Vanaf dinsdag mogen alleen de ouders van de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mee naar binnen. Over een paar weken gaan de kinderen van de groepen 3 ook alleen naar binnen.
De studiedagen van komend schooljaar en de vakanties en overige vrije dagen kunt u hier vinden op deze site. Ook het nieuwe gymrooster staat op de website.

 

Nieuwe gezichten

Er starten drie nieuwe leerkrachten. Lia Rademaker in groep 1/2 paard, Sarike de Bruin in groep 6c en Carolien Fokker in groep 7c. Wij wensen hen een fijne tijd op de Regenboog. Binnenkort stellen zij zich voor op de site.

Daarnaast starten er komende week ook weer een aantal studenten. Het kan zijn dat dit ook in de groep van uw kind(eren) is. Als gecertificeerde opleidingsschool vinden wij het wenselijk en belangrijk om studenten te begeleiden.

 

Samen op weg naar goud!


Komende periode lichten wij via de site toe waar onze speerpunten voor komend jaar liggen en welke ambities de Regenboog voor de komende jaren heeft. Onze nieuwe slogan luidt: 'Samen op weg naar goud' . In de nieuwe schoolgids, die binnenkort op de site komt en waarvan ieder gezin een exemplaar zal ontvangen, lichten we graag onze nieuwe slogan toe.


We wensen alle kinderen alvast een mooi nieuw schooljaar! Graag nog een fijn weekend en we begroeten een ieder maandag weer!

namens het team,

Lisette, Helga en Hellen
Directie De Regenboog

 

 
Op dit moment werken wij er hard aan om deze website weer up-to-date te maken voor het nieuwe schooljaar 2017/2018. Graag uw begrip hiervoor.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.